Mitsubish 三菱電機

香港官方網址

顯示所有 20 個結果

產品篩選
Show 24
Mitsubishi
-22%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MJ-E100AR-H 18公升抽濕機

$3,680 $4,700
日本製造
Mitsubishi
-24%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MJ-E130AL-H 22.5公升抽濕機

$3,980 $5,230
日本製造
Mitsubishi
-23%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MJ-E160HR-H 28公升抽濕機

$4,680 $6,080
日本製造
Mitsubishi
-25%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MJ-EV230HR-H 38公升抽濕機

$5,680 $7,580
日本製造
Mitsubishi
-32%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-YK09VA-H1 分體機 1匹 變頻 冷暖

$4,750 $6,940
中國製造
Mitsubishi
-31%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-YK12VA-H1 分體機 1.5匹 變頻 冷暖

$5,750 $8,320
中國製造
Mitsubishi
-32%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-YK18VA-H1 分體機 2匹 變頻 冷暖

$8,500 $12,500
中國製造
Mitsubishi
-34%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-GE60VA-E1 分體機 2.5匹 變頻 冷暖

$10,980 $16,690
泰國製造
Mitsubishi
-38%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-GS07VF 分體機 3/4匹 變頻 冷暖

$4,280 $6,860
泰國製造
Mitsubishi
-38%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-GS09VF 分體機 1匹 變頻 冷暖

$4,690 $7,550
泰國製造
Mitsubishi
-35%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-GS12VF 分體機 1.5匹 變頻 冷暖

$6,250 $9,680
泰國製造
Mitsubishi
-38%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSZ-GS18VF 分體機 2匹 變頻 冷暖

$8,690 $14,130
泰國製造
Mitsubishi
-37%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GS07VF 分體機 3/4匹 變頻 淨冷

$3,990 $6,360
泰國製造
Mitsubishi
-39%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GS09VF 分體機 1匹 變頻 淨冷

$4,290 $7,000
泰國製造
Mitsubishi
-37%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GS12VF 分體機 1.5匹 變頻 淨冷

$5,690 $8,970
泰國製造
Mitsubishi
-35%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GS18VF 分體機 2匹 變頻 淨冷

$8,300 $12,840
泰國製造
Mitsubishi
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GK24VA 分體機 2.5匹 變頻 淨冷

$14,640
泰國製造
Mitsubishi
-32%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GK18VA 分體機 2匹 變頻 淨冷

$7,650 $11,260
泰國製造
Mitsubishi
-28%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GJ13VA 分體機 1.5匹 變頻 淨冷

$5,680 $7,890
泰國製造
Mitsubishi
-32%
Close
歡迎報價
免基本運費

三菱電機 MSY-GJ10VA 分體機 1匹 變頻 淨冷

$4,450 $6,510
泰國製造