DanKin 大金

香港官方網址

顯示所有 5 個結果

產品篩選
Show 24
DanKin
Close
歡迎報價
免基本運費

大金 Daikin FTKA25BV1H 窗口分體式冷氣機 1匹變頻 淨冷

$7,040
DanKin
Close
歡迎報價
免基本運費

大金 Daikin FTKA20BV1H 窗口分體式冷氣機 0.75匹變頻 淨冷

$6,360
DanKin
Close
歡迎報價
免基本運費

大金 Daikin FTKA50BV1H 420藍光 FTKA 窗口分體式冷氣機 2匹變頻 冷暖

$12,420
馬來西亞製造
DanKin
Close
歡迎報價
免基本運費

大金 Daikin FTXA25BV1H 420橙光 窗口分體式冷氣機 1匹變頻 冷暖

$8,040
馬來西亞製造
DanKin
Close
歡迎報價
免基本運費

大金 Daikin FTHM25RAV1N R32 掛牆分體式冷氣機 1匹變頻 冷暖

$8,200
泰國製造